Laat een kind weer kind zijn!

Hoe het allemaal begon:

Hopsyg

In 2007 starten Fredrick en Miriam, beiden Keniaan, het dagcentrum ‘Hope Orphan Pre School Youth Group’ of kortweg ‘HOPSYG’. Ze stelden vast dat veel kinderen tijdens de schooluren gewoon op straat rondhangen. Ondanks het gratis lager onderwijs in Kenia dienen ouders nog heel wat schoolkosten te betalen zoals  schooluniform, boeken etc. Hierdoor geraken vele kinderen uit arme gezinnen, veelal eenoudergezinnen of wezen die bij een familielid inwonen, niet tot de schoolbanken.

“Na mijn studies vond ik niet meteen een job. Daardoor zat ik me thuis vaak te vervelen. Een aantal kinderen, dat rondhing op straat, zorgde voor wat afleiding. Tot ik besefte dat die kinderen eigenlijk op school thuishoren. Sommige bedelden voor geld en eten. Het hield me erg bezig. Deze kinderen hadden geen toekomst. Ik vergeleek hen met enkele vrienden die ook nooit de kans hebben gekregen om naar school te gaan. Jammer genoeg belandden velen van hen in de criminaliteit. Steeds weer stelde ik me de vraag: “Kan ik misschien iets voor hen betekenen? Kan ik iets voor hen doen?” Ik besefte dat het niet om een peulschil ging. Uiteindelijk besloot ik om mijn gedachten te delen met vrienden. Zo kwam ik bij Miriam. Ze voelde erg mee met het verhaal dat ik bracht aangezien zij een van de gelukkigen is die uit de vicieuze cirkel van armoede geraakt is. Samen zijn we op het idee van HOPSYG gekomen. Het is onze bedoeling  kinderen een bagage mee te geven, zodat ze op volwassen leeftijd in staat zijn een mooie levensweg te bewandelen.”

Fredrick