Laat een kind weer kind zijn!

Enkele jaren later

HOPSYG10HOPSYG bevindt zich nog steeds in Mshomoroni, een wijk aan de Noordkust van Mombasa te Kenia. Onze eertse huisvesting, lees klein barakje, hebben we ondertussen ingeruild voor een eigen gebouw met speelterrein.

Meer dan 100 kinderen volgen nu dankzij HOPSYG onderwijs: in ons project of in het regulier onderwijs. 

Officieel zijn we in Kenia nog steeds erkend als ‘Youth Group’. In de nabije toekomst hopen we om het dagcentrum te laten evolueren naar een reguliere school. Onze school zal in haar leerlingenaantal nog steeds specifiek ruimte blijven maken voor onze oorspronkelijke doelgroep.  Maar ook kinderen uit meer begoede families zullen bij ons terecht kunnen. Zij zullen wel schoolgeld betalen waardoor de armere kinderen gratis naar school kunnen blijven gaan.     

Aangezien onze kinderen ’s avonds weer huiswaarts keren, is het van groot belang om de ouders van HOPSYG te betrekken.  Hiervoor werden de afgelopen jaren al wat kleinschalige initiatieven genomen.  Momenteel werken we volop aan een structureel project.