Laat een kind weer kind zijn!

Onze filosofie

HOPSYG33 hopsyg105‘Een kind weer kind laten zijn’ is de inspirerende gedachte van waaruit HOPSYG ontstaan is en van waaruit we nog steeds te werk gaan.

Een van de meest elementaire behoeften waaraan we trachten te voldoen is voeding en zuiver water. Maar een kind heeft natuurlijk meer nodig dan dat. Een kind moet kunnen leren en kunnen spelen in een veilige omgeving.                                Doordat we de kinderen overdag onder brengen in een schoolsysteem, zorgen we via de aangeboden structuur voor stabiliteit en regelmaat in het vaak chaotische leven
van deze kinderen.
Naast het verwerken van leerstof helpen we onze leerlingen op weg om zelfstandige, zelfbewuste en geangageerde personen te worden. We zijn ervan overtuigd dat onderwijs een van de belangrijkste sleutels is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.                                                                                                                                       
Over de gezondheid en hygiëne van de kinderen, houden we mee een oogje in het zeil. Indien nodig kan er bijgesprongen worden bij de betaling van medicatie etc.