Laat een kind weer kind zijn!

Helping hands

HOPSYG streeft er naar om niet
volledig afhankelijk te zijn van derden. Maar dit is geen van
zelfsprekendheid.  Alle donaties aan HOPSYG zijn welkom! Dit kan onder de vorm van:

 • een eenmalige gift
 • een sponsoractie,
  georganiseerd met  je vereniging / school
  / bedrijf
 • gift bij trouw,
  geboorte,…
 • een vaste
  maandelijkse storting

Heb je zelf een idee
om HOPSYG op de een of andere manier te helpen, we horen het graag!


Met jouw sponsoring worden mee
de  werkingskosten van het project
betaald. We staan voor een transparante boekhouding. Elke sponsor heeft
inzagerecht in onze jaarrekening.

Via de ‘HOPSYG gazetti’ houden we
jullie twee maal per jaar op de hoogte van alle gebeurtenissen in Kenia en onze
activiteiten elders ter wereld.


Voor stortingen rechtstreeks aan HOPSYG Kenia:

x

 

 

 

Voor stortingen in Belgie:

 • Rechtstreeks aan
  HOPSYG vzw:

IBAN BE11 3630
6006 3248

BIC BBRUBEBB

 

 • Storting via
  LzG:                                                                                                               

HOPSYG is
aangesloten bij Leraars zonder Grenzen. Indien je jouw storting via hen aan ons
overmaakt, kunnen we jou een fiscale vrijstelling leveren vanaf 40euro per
jaar.

IBAN
BE48 5230 8027 2427

BIC
TRIOBEBB

Mededeling:
“gift aan LzG – HOPSYGvzw”