Laat een kind weer kind zijn!

Helpende handen

HOPSYG15HOPSYG streeft er naar om niet volledig afhankelijk te zijn van derden. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid.  Alle donaties aan HOPSYG zijn daardoor van harte welkom! Dit kan onder de vorm van:

  • een eenmalige gift
  • een sponsoractie georganiseerd met  je vereniging / school / bedrijf
  • gift bij huwelijk / geboorte,…
  • een vaste maandelijkse storting

Heb je zelf een idee om HOPSYG op de een of andere manier te helpen, we horen het graag!

We staan voor een transparante boekhouding. Elke sponsor heeft inzagerecht in onze jaarrekening.  Via de ‘HOPSYG gazetti’ houden we jullie twee maal per jaar op de hoogte van alle gebeurtenissen in Kenia en onze activiteiten elders ter wereld.

Hoe en aan wie kan je storten?:

1) Rechtstreeks aan HOPSYG vzw (zonder fiscaal attest):

IBAN: BE11 3630 6006 3248 BIC: BBRUBEBB

2) Via Leraars zonder Grenzen (met fiscaal attest vanaf 40€ per jaar)

IBAN BE48 5230 8027 2427 BIC TRIOBEBB

Mededeling: “gift aan LzG – HOPSYGvzw”

ASANTE SANA – DANKU!!!