Laat een kind weer kind zijn!

Onze doelgroep

HOPSYG8In Kenia zijn heel wat hulpverleningsorganisaties actief en lopen een boel kleinere projecten. Waarom willen we er dan nog één oprichten? Fredrick en Miriam beseften dat er nog steeds kinderen door de mazen van het sociale vangnet glippen. In het bijzonder kinderen uit arme gezinnen, veelal eenoudergezinnen of wezen die bij een familielid inwonen. Ondanks het gratis lager onderwijs dienen hun ouders nog heel wat schoolkosten te betalen, denk maar aan schoolboeken; een schooluniform etc. Hierdoor geraken deze kinderen niet tot de schoolbanken. Voor hen willen we ons met HOPSYG inzetten.

 

“Ik ben vrijwilligster in de eerste kleuterklas. Het werken met deze kleine bengeltjes is heel fijn en heel intensief. De kinderen hebben verschillende leeftijden en daardoor andere uitdagingen nodig.  Dat hun leven niet zo kansrijk is als dat van mij, weet ik natuurlijk. Toch laat het je niet onberoed wanneer je oog in oog staat met ‘hun armoede’. Om 07.00u worden mijn eigen kinderen proper gekleed en met een goed gevulde schooltas thuis opgehaald. Elke dag ben ik er gerust in dat ze op een fijne en uitdagende manier zullen leren en spelen. Wanneer ik dan een uur later en een paar kilometer verder mijn klasje in Mshomoroni zie, dan lijk ik in een andere wereld te zijn terecht gekomen. Kindjes die van ver alleen naar school komen. Velen hebben nog een lege buik en zijn nog heel moe.”

SARAH